I rok

Psychologia    -           Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższej

Pedagogika     -           Pedagogika szkoły wyższej

Dydaktyka      -           Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształcenia

DZ                  -           dr Dariusz Zienkiewicz

AS                  -           dr Anna Sammel

BD                  -           mgr Bożena Dydycz

PR                  -           dr hab. inż. Przemysław Różewski (WI)

 

s. 14, 504, 521 – sale w Budynku Jednostek Międzywydziałowych

aula – aula w Centrum Nanotechnologii

WI2 s. 100 - Wydział Informatyki, ul. Żołnierska

 

Grupa I WBiA

02.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula                   4 godz.

09.03.  -           08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula                   4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   2 godz.

16.03.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 3 godz.

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

30.03.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 1 godz.

06.04.              08.00-11.30    -           Dydaktyka C (PR) s.WI2-100           4 godz.

13.04.  -           08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

27.04.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

18.05.  -           10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

01.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

08.06.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

 

Grupa II WBiHZ + WKŚiR

02.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula                   4 godz.

09.03.  -           08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula                   4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   2 godz.

16.03.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 1 godz.

30.03.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 3 godz.

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

06.04.              11.30-15.00    -           Dydaktyka C (PR) s.WI2-100           4 godz.

13.04.  -           08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

27.04.              10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

18.05.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

01.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

08.06.              10.45-13.15    -           Pedagogika C (AS) s. 521                 3 godz.

 

Grupa III WIMiM + WNoŻiR

02.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula                   4 godz.

09.03.  -           08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula                   4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   2 godz.

16.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka C (PR) s. WI2-100          4 godz.

23.03.  -           08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 3 godz.

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 521                 3 godz.

06.04.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 521                 3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 1 godz.

13.04.  -           08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

11.05.  -           10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 504                 3 godz.

25.05.  -           08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 504                 3 godz.

01.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

15.06.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 504                 3 godz.

 

Grupa IV WE + WI

02.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula                    4 godz.

09.03.              08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula                   4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   2 godz.

16.03.              11.30-15.00    -           Dydaktyka C (PR) s. WI2-100          4 godz.

23.03.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 521                 3 godz.

                        10.45-11.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 1 godz.

06.04.              08.00-10.30    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 3 godz.           

                        10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 521                 3 godz.

13.04.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

11.05.              08.00-10.30    -           Pedagogika C (BD) s. 504                 3 godz.

25.05.              10.45-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 504                 3 godz.

01.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

15.06.              10.15-13.15    -           Pedagogika C (BD) s. 504                 3 godz.

 

Grupa V WTiICh

02.03.              08.00-11.30    -           Dydaktyka  W (PR) aula                   4 godz.

09.03.              08.00-11.30    -           Psychologia W (DZ) aula                   4 godz.

                        11.30-13.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   2 godz.

13.03.              14.00-16.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504                 3 godz.

                        16.45-18.15    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 2 godz.

27.03.              14.00-16.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504                 3 godz.

                        16.45-18.15    -           Psychologia C (DZ) s. 504                 2 godz.

03.04.              16.00-18.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504                 3 godz.

13.04.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

27.04.              08.00-11.30    -           Dydaktyka C (PR) s. WI2-100          4 godz.

15.05.              16.00-18.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504                 3 godz.

01.06.              08.00-12.15    -           Pedagogika W (AS) aula                   5 godz.

12.06.              16.00-18.30    -           Pedagogika C (AS) s. 504                 3 godz.