II rok

Techniki mowy i emisja głosu

dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. ZUT

07.12.19 godz. 09.40-13.00 - wykład sala 14 BJM

(na pierwsze zajęcia proszę o zabranie karimat i luźnego stroju np. dresu)

11.01.20 godz. 00.08-11.30 i 11.45.-15.30 dwie grupy ćwiczeniowe sala 521 BJM

18.01.20 godz. 00.08-11.30 i 11.45.-15.30 dwie grupy ćwiczeniowe sala 521 BJM

 

Przedmioty obieralne

(doktorant wybiera jeden z poniższych przedmiotów)

 

Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego

dr Anna Sammel

18.10.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 14

08.11.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 14

15.11.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 14

29.11.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 14

13.12.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 14

 

Ogólna metodologia nauki

dr Dariusz Zienkiewicz

18.10.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 504

22.11.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 504

06.12.19 godz. 16.15-19.00 BJM s. 504

10.01.20 godz. 16.15-19.00 BJM s. 504

17.01.20 godz. 16.15-19.00 BJM s. 504