Chór

Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powstał w 1991 roku z inicjatywy obecnego dyrygenta Iwony Wiśniewskiej - Salamon. Przez pierwsze piętnaście lat Chór działał pod patronatem Akademii Rolniczej w Szczecinie; dopiero od roku wraz z połączeniem się uczelni działa jako Chór Zachodniopomorskiego Uniwersystetu Technologicznego. Skład chóru ulega ciągłym zmianom, bowiem zespół tworzą studenci i uczniowie szkół średnich Szczecina. Repertuar Chóru obejmuje cykl muzyczny "Od Anonima do Grosika". Mieszczą się w nim dawne pieśni sakralne i ludowe, negro spirituals, fragmenty musiciali "Skrzypek na dachu", "West side story" i "Do grającej szafy grosik wrzuć".

W dorobku artystycznym zespołu znajduje się również "Krótka Msza Dziecięca" K.Naklickiego, "Carmina Burana" C.Orffa, "Stella Coeli" J.M.Kraussa, "Msza G-dur" F.Schuberta, "Liverpool Oratory" C.Davisa i P. McCartneya, "Sancta Caecilia" M.Sawy, "Stabat Mater" G. Rossiniego, "IX symfonia" Bethovena, Missa Brevis J.Szopińskiego, a soliści Chóru wykonali "Mszę dziecięcą" J.Haydna. W składzie męskim zespołu istniała kiedyś grupa szantowa Qftry, która urozmaicała koncerty Chóru, obecnie występuje samodzielnie na festiwalach żeglarskich.

W trakcie swojej działalności Chór uczestniczył w wielu festiwalach, wśród których wymienić należy święto Pieśni śląskiej "Trojok" w Katowicach, Polsko-Niemieckie spotkania "Wiosna nad Nysą" w Gubinie, Tydzień Chóralny Filharmonii Szczecińskiej, koncerty z cyklu "Ars Chori" w Lublinie, Międzynarodowe Spotkania Chóralne Chełm '96, Festiwal Muzyki Sakralnej w Rumii, Przegląd Chórów w Calleli w Hiszpanii, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel w Osieku, na którym dwa lata z rzędu zdobywał pierwsze nagrody oraz Międzynarodowy Festiwal Chóralny w Szczecinie. Regularnie brał udział w Festiwalu Eurotreff Music m.in. w Buchen, Singeg i Vilingen w Niemczech. Występy zespołu uświetniły również obchody 70-lecia polskiej filii YMCA w Warszawie, uroczystości 40-lecia Akademii Rolniczej w Szczecinie, obchody 550-lecia miasta Hedemora w Szwecji oraz Forum Polska-Zachód począwszy od drugiej edycji. Chór bierze również udział w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez Wielonarodowy Korpus Północno - Wschodni NATO w Szczecinie.

Chór koncertuje również w domach dziecka i domach spokojnej starości, śpiewa charytatywnie dla Polskiego Związku Niewidomych i w szczecińskich szpitalach. Często bierze udział w niedzielnych koncertach południowych, organizowanych przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. W kwietniu 1997 roku, na zaproszenie władz miasta Kingston upon Hull, chór brał udział w Festiwalu Wielkanocnym. Pobyt zespołu w tym gościnnym mieście zaowocował kolejnymi zaproszeniami. Chór koncertował w Szwecji, Danii, Czechach, Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Holandii , Kanadzie, i Wielkiej Brytanii.

Dorobek artystyczny zespołu został utrwalony na wydanych kasetach i płytach CD. Zamieszczone są na nich utwory polskie i obce, muzyka filmowa oraz kolędy, muzyka gospel oraz utwory rozrywkowe z towarzyszeniem orkiestry wojskowej.

Niedawno Chór obchodził 15 lat swojego istnienia. W obchodach wzięło udział wiele zaprzyjaźnionych zespołów, chórów, dyrygentów oraz kompozytorów.


Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWięcej na stronie Chóru