Pracownicy SNHiS


  • dr Anna Sammel
  • dr Katarzyna Szymańska
  • dr hab. Iwona Wiśniewska - Salamon
  • dr Dariusz Zienkiewicz - Kierownik Studium
  • mgr Marzena Zychowicz
  • mgr Artur Zöllner - sekretariat