Katalog przedmiotów Studium

Studia pierwszego stopnia

 1. filozofia
 2. psychologia
 3. socjologia
 4. etyka

 

 Studia drugiego stopnia

 1. współczesna filozofia człowieka
 2. filozofia przyrody
 3. filozofia umysłu
 4. psychologia społeczna
 5. komunikacja społeczna i techniki negocjacji
 6. psychospołeczny rozwój człowieka
 7. socjologiczne aspekty ochrony środowiska
 8. socjologia społeczeństwa informacyjnego
 9. lobbing w życiu publicznym
 10. socjologia przestrzeni
 11. społeczne problemy globalizacji a prawa człowieka
 12. instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej
 13. etyka biznesu
 14. bioetyka
 15. etyka zawodowa