Etyka biznesu

Przedmiot służy zaznajomieniu studentów z szeroko rozumianą etyką gospodarczą odnoszącą się do współczesnej gospodarki rynkowej oraz wskazaniu i określeniu istoty nieetycznych zachowań w biznesie.

 

Szczegółowe cele przedmiotu to: orientacja w lokowaniu moralności wśród  innych regulatorów  relacji międzyludzkich, znajomość głównych zagadnień i  problemów etyki biznesu, umiejętność rozpoznawania płaszczyzn konfliktów moralnych związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową oraz refleksja w kontekście gotowości do wyborów moralnych w ramach pełnienia ról  związanych z biznesem  a także umiejętność współpracy wraz z koniecznością podejmowania odpowiedzialności  za efekty działań indywidualnych i wspólnych z postawą dążności do przezwyciężania konfliktów poprzez działania negocjacyjne.

 

Oczekuje się, że pozwoli to studentom, jako przyszłym uczestnikom ekonomicznej rzeczywistości na podniesienie na wyższy poziom ich znajomości etycznych wartości w biznesie oraz nada zagadnieniom etyki biznesu właściwy im wymiar, tzn. zasad, które powinny faktycznie być przestrzegane w stosunkach gospodarczych;  ułatwi  im osiąganie w sytuacjach zawodowych cele indywidualne i grupowe oraz  umożliwi odpowiedzialne kierowanie zespołami.