Psychologia

Witaj w świecie psychologii. Obserwując zachowania ludzi w różnych sytuacjach dochodzimy niejednokrotnie do wniosku, że zrozumienie, dlaczego ktoś postępuje tak, a nie inaczej, jest prawie niemożliwe. A jednak zachowanie człowieka (każdego człowieka) nie jest czymś przypadkowym, lecz jest uzasadnione ściśle określonymi przesłankami.

Wydaje się, że dla człowieka XXI wieku wiedza o mechanizmach ludzkiego zachowania jest nie tylko pożyteczna intelektualnie ale nawet niezbędna do właściwego i skutecznego funkcjonowania w życiu prywatnym, rodzinnym, towarzyskim i zawodowym. Wyznaczać może ona osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu w wymienionych zakresach.

Psychologia jako przedmiot umieszczony w programie studiów ma na celu pogłębienie ogólnej kultury psychologicznej słuchacza, umożliwiającej oddzielenie wiedzy potocznej o ludzkim zachowaniu i właściwą interpretacją życia psychicznego – własnego oraz innych osób. W tym kontekście staje się też ważne rozbudzenie zainteresowań psychologicznych i potrzeby samokształcenia się w tym kierunku.

W ostatecznym wyniku pogłębiona wiedza psychologiczna i umiejętności jej stosowania w praktyce rozszerza horyzonty intelektualne, pogłębia życie wewnętrzne, pomaga w nieustannym i świadomym ulepszaniu własnej aktywności oraz utrwala  społeczną i życzliwą postawę wobec innych ludzi, środowiska i wszelkich spraw ludzkich. Ale nawet wtedy, gdy to osiągamy, nie powinniśmy zyskać przeświadczenia, że już wiemy wszystko. Nikt nie wie wszystkiego! Zwłaszcza ludzie naszej epoki wciąż liczyć się powinni z tym, iż w ciągu swego życia będą musieli weryfikować swoją wiedzę, odrzucać posiadaną, zdobywać nową. Dlatego warto uczestniczyć w zajęciach z psychologii umożliwiających przemyślenie i dyskusję. One apelują do Waszego osobistego wysiłku w zakresie zdobywania informacji, ich krytycznej oceny, ich wykorzystania, do osobistej refleksji nad zachowaniem własnym i innych. Bogdan Suchodolski – wybitny polski humanista we wstępie do jednej z książkach psychologicznych pisał: „To, co przeczytacie w podręcznikach jest tym, co wiedzą inni. To czego wymagają od Was pytania tam zawarte, jest tym, do czego Wy sami powinniście dojść, korzystając z wiedzy, którą macie do dyspozycji (…) Może będziecie toczyć spory w odpowiedzi na trudne pytania, czasem nieco prowokujące, niekiedy wymyślnie wieloznaczne”.

Według starożytnej legendy Sfinks zadawał ludziom zagadki i pożerał tych, którzy nie umieli ich rozwiązać. To świat zadaje Wam zagadki, a człowiek musi dzisiaj jak nigdy wcześniej umieć je rozwiązywać i zwyciężać siebie samego.

Jeśli chcesz realizacji takiej aktywności wybierz zajęcia z przedmiotów psychologicznych.

Zapraszam mgr Bożena Dydycz