Kontakt

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych ZUT

Al. Piastów 48 (Budynek Jednostek Międzywydziałowych) pok. 519

70-311 Szczecin

snhis@zut.edu.pl

tel. +48 91 486 4037, +48 91 449 4832