Psychologia

Zdroworozsądkowa refleksja dotycząca postaw, zachowań, decyzji, uczuć, towarzyszy najpewniej człowiekowi od momentu kiedy się stał sapiens. Jednak dopiero od około 150 lat psychologia funkcjonuje jako empiryczna nauka badająca te interesujące zjawiska. Dzięki tym badaniom odkryto wiele praw, zależności i prawidłowości, które wielokrotnie zakwestionowały utrwalaną przez wieki zdroworozsądkową refleksję. Zatem pierwszym celem przedmiotu psychologia jest dostarczenie studentowi nowoczesnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania psychiki i zachowania człowieka. Następnie jest pokazanie jak tę wiedzę można wykorzystywać w życiu prywatnym i zawodowym i jak można mądrze ją użyć do polepszenia wielu obszarów swego życia.