Współczesna filozofia człowieka

Zasadniczym celem Współczesnej filozofii człowieka jest przekazanie podstawowych założeń i wskazanie różnic między głównymi koncepcjami filozoficznymi człowieka możliwiającymi rozumienie wpływu idei  wynikających z głównych koncepcji człowieka na zmiany w kulturze i społeczeństwie.

 

Pytania dotyczące człowieka, newralgicznych momentów jego działania, struktury ludzkiego bytu, ludzkiego przeznaczenia są zawsze aktualne, a niektóre z wydarzeń społecznych uświadamiają  głębiej sens ludzkiej wolności i odpowiedzialności. Każde pokolenie wzbogacone coraz to nowszymi osiągnięciami nauki i techniki  wraca do tych pytań by uzyskać pełniejszą świadomość swojego istnienia. Współczesna  filozofia człowieka może być użyteczna w  rozjaśnianiu i porządkowaniu chaotycznego obrazu współczesnej cywilizacji, a konkretne koncepcje człowieka mogą być przydatne przy rozwiązywaniu problemów życiowych jako źródło zasad, wzorców i hierarchii wartości, przezwyciężając tym samym możliwe kryzysy indywidualne i  społeczne.

 

Zajęcia ze  Współczesnej filozofii człowieka mają umożliwić studentom podjęcie wysiłku intelektualnego w zakresie myślenia o sobie i swoim rozwoju w kontekście dokonywanych wyborów życiowych, które wybitny filozof XX wieku- Martin Heidegger nazywa „namysłem prowadzącym do odkrycia sensu”, a także wypracowanie nawyku racjonalnej dyskusji i poprawnej argumentacji przydatnych do rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji i harmonijnej współpracy w różnych grupach.