Filozofia

Filozofia to nic innego jak trening specyficznego dla naszej cywilizacji myślenia. Fundamentalną jego cechą jest krytycyzm dzięki któremu wyłoniły się z niego dwie definiujące świat cywilizacji zachodu wartości: nauka i demokracja. Zajęcia z filozofii mają umożliwić studentowi z jednej strony zapoznanie się z historią wyłaniania się naukowego i demokratycznego dyskursu jako efektu rozważań filozoficznych, a z drugiej wyposażyć w narzędzia racjonalnego myślenia, które mógłby wykorzystywać podczas dalszej swej edukacji.

Po ukończeniu kursu z filozofii student będzie potrafił charakteryzować poszczególne stanowiska filozoficzne, dokonywać ich porównania, argumentować – wskazując na wady i zalety poszczególnych stanowisk, dokonywać wyboru między nimi ze względu na przyjęte kryteria, czyli nabierze wprawy w logicznym myśleniu.